האתר הרשמי והחופשי של התושבים, היחיד והראשון בישראל